3. Corona - varför drabbas alla så olika? Doktor Richard Levi förklarar