29: Pandemiutmaningar för projektledare, årets uppsatsvinnare Fredrika Swenson berättar om förändringens effekter

Fredrika Swenson vann förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling, med masteruppsatsen ”Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat.”. Den handlar om det förändrade arbetssätt som krävdes av projekten och projektledarna på grund av pandemin. Fredrika beskriver också ett antal tips och trix som projektledarna delade med henne.


Om du vill nå Fredrika så gör du det enklast på linkedin.com/in/fredrika-swenson-11706392 och om du vill läsa uppsatsen så kan du ladda ned den här:


https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1566527/FULLTEXT01.pdf
 

Som vanligt får du gärna höra av dig på lyssnare@projektledarpodden.se med dina tankar och åsikter. Jag som har Projektledarpodden heter Mattias Ejbe och du kan läsa mer om podden på www.projektledarpodden.se 


Projektledarpodden är också sponsrad av Moveria, ska du flytta så kan du ladda ned ett antal bra checklistor för flytt på: https://moveria.se/flyttchecklistor/


Projektledarpodden är också sponsrad av Förrådsguiden, Sveriges största jämförelsesajt för priser på hyrförråd: www.forradsguiden.se