Avsnitt 140, Kommunikation om tystnad

Vi pratar om tystnad, som kan vara talande, pinsam, ett sätt att lyfta det man vill ha sagt, vara ett maktmedel t.ex. genom osynliggörande och inte minst vara en avvägning av hur mycket man ska prata. Att vara tysta tillsammans är ett sätt att umgås. Vi är överens om att tystnad är ett starkt kommunikationsmedel.