Avsnitt 130, Kommunikation och motivation

Vi resonerar kring vad som motiverar oss, hur vi kan motivera oss själva och andra i vår kommunikation. Ibland lyckas eller misslyckas vi. Vi är överens om att tänka i nya banor, vara nyfiken och se fler möjligheter kan göra att vi blir motiverade. Vad motiverar dig? Vill du känna dig motiverad?