Avsnitt 127, Kommunikation med synliga och osynliga signaler

Vi delar med oss av våra erfarenheter att använda synliga och osynliga signaler när vi pratar med varandra. De kan ställa till det i kommunikationen, de kan signalera t.ex. ointresse, nonchalans, intresse eller uppskattning. Att avbryta någon kan vara nog så svårt eller hur?