Avsnitt 173, kommunikation och upplevelser

Upplevelser kan vara så mycket med reaktion på ordval eller en händelse. Den kan vara svår att ta emot när man har sin egen sanning eller sin egen upplevelse. Vi pratar om att respektera och ta andras och sina egna upplevelser på allvar. Vi pratar om att reflektera, inte nödvändigtvis för att ändra på sig själv men för att lära känna sig själv. Hur gör du med dina upplevelser? Positiva och negativa?