Avsnitt 142, kommunikation om hållbarhet

Vårt resonemang handlar om hur vi gör när vi är hållbara, vad vi ser som påverkar ur olika aspekter, hushållssopor, matsvinn, shopping, resor, mm. Vi enas om att det är svårt och komplext att vara hållbara. Snart är det jul och vi pratar om hur vi förhåller oss till mat och julklappar. Hållbarhet är kanske ett modeord eller är det på riktigt - vad tycker du?