Avsnitt 176, intervju med Stephan Müchler

Stephan Müchler är vd för Sydsvenska industri och Handelskammaren och är verksam i olika styrelser samt internationella handelskamrar. Vi pratar om kulturella skillnader och Stephan tycker att vi svenskar är för ängsliga i vår kommunikation. Det finns olika sätt att kommunicera, från lägerelden till dagens sociala medier och han menar att mycket går förlorat då vi lever i våra egna bubblor. Sin militära utbildning ser han som användbar i sitt ledarskap med bl.a. tydlighet. Att vara verksam i olika sammanhang kräver att vara påläst och ha fakta. Stephan sammanfattar sin syn på kommunikation med att det har blivit både lättare, genom teknisk utveckling och svårare med konkurrens från många kanaler.