Avsnitt 164, Kommunikation och överraskning

Både positiva och negativa överraskningar sker i möte med andra människor. Vi pratar om hur vi hanterar och bemöter dem i olika situationer, framförallt hur vi hanterar vår eget bemötande. Vi tycker bäst om glada överraskningar, som kan vara när någon ringer tillbaka som man lovat eller när någon ger ett positivt omdöme.