Avsnitt 134, kommunikation och ledarskap

Varken Cecilia eller Ingrid är några ledare men vi enas om att ledarskap betyder beteende och att vara en god förebild. För oss är ledarskap att leda oss själva i första hand. Vi resonerar och delar med oss av olika sätt att leda oss själva och kan konstatera att det kräver trygghet för att stötta sig själv och vare en god förebild för sig själv. Har du synpunkter på vad ledarskap betyder för dig skriv till oss, info@ceciliagranquist.se eller ingrid.hogstrom@ilhmarknad.com vi tycker om att få kommentarer!