Avsnitt 166, Intervju med Sahand Kousha

Ibland lever tekniken sitt eget liv som när vi intervjuar Sahand Kousha som är näringslivsutvecklare i Skurups kommun. Han berättar om hur han kommunicerar genom besök hos företag i kommunen då han möter engagerade företagare och får en bild av verkligheten. Sahand ger ibland råd om kommunikation i t.ex. sociala medier, för att synas, vara snillrika och rikta sitt budskap till mottagaren. En annan viktig del i kommunikationen är kopplingen mellan näringsliv och kommunen. Det är alltid lika intressant att lyssna på hur man kommunicerar i olika sammanhang, eller vad tycker du?