Avsnitt 157, kommunikation om hopp

Känna eller inge hopp tycker vi om och enas om att det är betydelsefullt oavsett vilken tid vi lever i. Vi tränar oss i att se och känna hopp. Att prata med sig själv är ett sätt. Att kommunicera hopp med andra kan vara svårt men kanske det smittar det av sig när vi är hoppfulla och ser möjligheter. Hur gör du för att känna hopp?