Avsnitt 165, Kommunikation i underläge

Vi resonerar kring att själv vara eller bli försatt i underläge och bemöta personer som är eller placerat sig i underläge. Vi berättar om när vi befunnit oss där och hur vi har hanterat olika situationer. Oavsett är det obekvämt och ibland handlar det om att göra tvärtom, vara nyfiken och ta kontakt med andra personer t.ex. på mingelfesten. Hur gör du?