Avsnitt 163, kommunikation och auktoritet

Vad är auktoritet? Hur är man när man är auktoritär? Det kan vara positivt när man visar sin kompetens och sitt kunnande, tar ansvar och kommunicerar ut sitt budskap och negativt när man utnyttjar sin maktposition. Vi testar rollspel som hjälper oss att se roller i förhållande till auktoritet. Fortsätt att kommunicera!