Avsnitt 156, Kommunikation och att älta

Att kommunicera genom att älta är det vi pratar om. Stefan Einhorn menade i vår intervju med honom att älta ger en kick. När vi resonerar och funderar för att lösa ett problem kan det övergå i ältande. Att älta fyller sin funktion, det kan ge en kick men kan bli förlamande och destruktivt om vi inte hittar ett sätt att fortsätta och lägga det åt sidan.