Avsnitt 158, Kommunikation och våga ställa krav

Att ställa krav kan handla om så mycket både i jobb och privat. Vi resonerar kring hur vi använder ordet krav, att vi har övat oss och blivit bättre med åren på att ställa krav, kanske inte i första hand att använda ordet, men att vara tydlig och sätta gränser. Hur kommunicerar du när du ställer krav?