Avsnitt 137, kommunikation och ärlighet

Ärlighet kan vara så mycket, att vara ärlig mot sig själv, ärlig mot andra eller vita lögner. Vi resonerar kring vad ärlighet betyder för oss i olika sammanhang, i samband med relationer t.ex. Att ändra invanda mönster, roller eller traditioner, kräver mod både mot sig själv och andra. Vad innebär ärlighet för dig?