Malin Ragnegård, förbundssekreterare och Lisa Bondessons, samhällspolitisk chef Kommunal

Malin Ragnegård och Lisa Bondesson reflekterar över dagens prat.