Silvana Vretoska, undersköterska i hemtjänsten i Göteborg

Om att driva på för förändringar för bättre arbetsmiljö, att anmäla mängder av allvarliga brister i arbetsmiljön – och att aldrig ge upp.