Mia Boivie, vårdhundsförare Uppsala

Om vilken insats vårdhundar kan göra för boende och personal.