Feministisk manscurling - #63

Går det att övertyga män att sluta förtrycka och är det verkligen där feminister ska lägga energin? Natashja får finbesök av Fanny Åström som resolut säger nej. Varför ska vi dalta med män även i det rum som borde ha fokus på kvinnors sak? Varför hävdar vi att män tjänar på feminism och varför inbillar vi oss att vi kan få med dem på tåget mot sin egen undergång?


Manstillvänd feminism är en förlängning av ett manstillvänt samhälle där kvinnor skolats att alltid ta hänsyn till mäns känslor och behov, till och med när de slår oss.


Slutligen så frågar våra postpatriarkala hjältinnor sig huruvida genusmedvetet föräldraskap är meningslös eller om det finns det en poäng med att fostra framtidens män.  

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy