Vem tror du att du är - #68

Alla män har en liten Donald Trump i sig dvs en självgod jävel som okritiskt tror på sin kompetens, även när de saknar den helt. Kvinnor å andra sidan nedtonar nästan alltid sin kompetens, till och med när de är experter på området. Men ska vi bli mer som män eller är det kanske bra med lite Jante och tvivel emellanåt? Våra postpatriarkala hjältinnor pratar om självsabotage, självkritik, bluffsyndrom och rädslan för att lyckas.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy