Parningsdansen - #30

Är klädkod rimligt eller är det alltid per automatik begränsande och förtryckande? Är det frihet att kunna klä sig exakt som man vill i alla sammanhang eller kan ett tillfälligt förbud i ett visst sammanhang vara frigörande? Våra postpatriarkala hjältinnor tar på sig moraltantsrocken och dansar in på känsligt område.


Apropå dans förresten, är det bara kroppar som rör sig eller är det ett stående samlag? Finns det nyanser? Och hur påverkar det ungarna när de deltar i sexualiserade vuxensammanhang? Är det alltid oskyldigt? Kan nåt vara oskyldigt i patriarkatet? Det avhandlas Paso doble, bugg och såklart den omtalade twerken.


Avslutningsvis: Veganer.