Swisha mig! - #46

Är du en ledare eller är du en follower? I ett samhälle där man behöver nån som styr upp så vänder man sig till den naturliga auktoriteten för att slippa ta eget ansvar. Men vad händer när man söker ledning i det mikrokosmos som är sociala medier?


Maktbalansen mellan influensers och deras publik är byggt på en illusion där följaren tror sig ha en personlig (och ömsesidig) relation med personen de följer och konsekvensen av detta är inte helt sällan blint förtroende även i frågor som kräver källkritiskt tänkande.


Och vad händer när pengar hamnar på agendan? Är det ok att influensers tjänar pengar på sin publik? Är det ok att tjäna pengar på politik och aktivism då? Våra postpatriarkala hjältinnor försöker lista ut var gränsen går och vad som händer med inte bara innehållet utan även trovärdigheten när plattformen blir en marknadsplats.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy