12. Jakten på det perfekta livet (perfektionism).


Ofta hörs perfektionism nämnas som något positivt och eftersträvansvärt. Att ha det perfekta livet, den perfekta karriären och den perfekta familjen är något som många drömmer om. Men vad är egentligen perfekt? Kan en levande människa vara perfekt? Kan ett liv vara en framgångssaga utan motgångar och svackor? Nej, dom allra flesta är nog överens om att perfekt är ett ord som enbart existerar i teorin. Ändå är perfektionism och strävan efter perfektion, vanligt förekommande. Det kan tyckas harmlöst och kanske till och med positivt och ambitiöst att vara en perfektionist. Forskare på området har dock en helt annan syn på det hela. Psykisk ohälsa, ätstörning, självmord och psykopati är bara några av dom allvarliga konsekvenser som ett perfektionistiskt liv kan leda till. Detta är avsnitt 1 av 2. Idag tittar vi närmre på teorin bakom perfektionism. Nästa avsnitt kommer fokusera mer på praktiska övningar. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy