#PolyPod: Tvungent psykisk helsevern - behov for (lov)endring?

Loven om et psykisk helsevern i Norge regulerer frivillig og tvungen innleggelse. Der frivillig innleggelser i stor grad krever medisinsk- og psykiatrisk faglig kompetanse, vil tvangsinnleggelser også kreve en juridisk vurdering. I den senere tid har en rekke hendelser aktualisert denne debatten, da særlig episodene i Kongsberg og på Bislett. Hva er egentlig det juridiske og medisinsk-psykiatriske faktagrunnlaget for et tvungent psykisk helsevern? Hva er hensikten med redusert kapasitet på tilbudssiden, og hvilke konkrete konsekvenser har dette for psykisk syke? Hvordan kan man forbygge og vurdere risikoindivider som faller innenfor og utenfor denne kategorien?

Lytt til samtalen mellom:  

  • Randi Rosenqvist, rettspsykiater 
  • Aslak B Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) 
  • Hans M Borchgrevink, styreleder PF Helse 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.