#PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur – episode 2/2

Vi lever i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning der den digitale teknologien gjør det enklere å begå kriminalitet og andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien gjør det også enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk såkalte hybride virkemidler, slik at samfunnet kan påvirkes og destabiliseres.

Lytt til samtalen mellom:

  • Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver, Politiets IKT-tjenester
  • Tom Røseth, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole
  • Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN og styreleder i Polyteknisk Forening Samfunnssikkerhet

I denne episoden lærer du om omfanget av virkemidler for å skape konflikt, uro og usikkerhet – både i sivilsamfunnet og i staten, og dens underliggende virksomheter. Du hører om digital spionasje, sabotasje, omfattende bruk av skadevare som løsepengevirus, samt desinformasjons- og påvirkningskampanjer. Deltagerne kommer også med forslag til forbedringstiltak som kan redusere noen av sårbarhetene i samfunnet. Kanskje får du også med deg noen tips om hva det er verdt å være oppmerksom på innen digitale trusler både som privatperson og i arbeidslivet.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.