#PolyPod: Morgendagens taxibransje

Hvilke betydning har taxibransjen i by og land? Hvordan påvirkes bransjen av den store omreguleringen i 2020 og regjeringens meldte reverseringer? Og hvilken rolle spiller trender knyttet til teknologiutvikling og alternative transportmidler for bransjens videre utvikling?

Lytt til samtalen mellom:

  • Guro Landsend Henriksen, partner, Oslo Economics 
  • Jørgen Aarhaug, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
  • Øystein Trevland, styreleder, Norges Taxiforbund
  • Rasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder i PF Samfunnsøkonomi
  • Knut Johannes Liland Hartveit, forsker, Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samferdsel

I denne episoden lærer du om morgendagens taxibransje. Du lærer om de store omstillingene bransjen har vært gjennom de siste årene med corona-pandemien, om nye teknologier og endringer i det regulatoriske rammeverket.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.