#PolyPod: Morgendagens reiseliv

Hvordan vil reiselivsnæringen se ut fremover – og hvorfor? Hvilken regional betydning har reiselivsnæringen og hvilke utviklingstrekk ser vi for næringen som helhet? Hva driver utviklingen i reiselivsnæringens ulike markeds- og kundesegment og bransjer? 


Lytt til samtalen mellom: 

•Torunn Tronsvang, daglig leder og grunnlegger av Up Norway 

•Petter Dybedal, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt 

•Erik W. Jakobsen, partner og grunnlegger av Menon Economics 

•Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi 

 

I denne episoden lærer du om hvordan reiselivet er blant næringene i Norge som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Mens utenlandsreisende langveis fra og fritidssegmentet tidligere bidro til å drive mye av veksten, har pandemien påvirket reisemønstrene blant nordmenn og utlendinger i alle norske regioner. Samtidig har kronen stabilisert seg på et lavere nivå etter oljeprisfallet for noen år siden, og unike opplevelseskonsepter er et stadig fokus blant innholdsleverandørene. 

I serien «Morgendagens næringsliv» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.