#PolyPod: Morgendagens maritime næring

Når treffer det grønne skiftet maritim næring for fullt, og kan grønn skipsfart bli et norsk konkurransefortrinn? Hvordan vil digitalisering, automatisering og den nye geopolitiske situasjonen påvirke næringen framover? Er maritim næring i stand til å finansiere de store oppgavene velferdsstaten står overfor?


Lytt til samtale mellom:

  • Eirik Ovrum, Principal consultant Maritim Advisory i DNV
  • Pia Meling, Daglig leder i Grieg Green
  • Erik W. Jakobsen, Partner og styreleder i Menon Economics
  • Gjermund Grimsby, Fagansvarlig klima i KLP og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi
  • Rasmus Bøgh Holmen, Seniorforsker i Transportøkonomisk institutt og styreleder i PF Samfunnsøkonomi


I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.