#PolyPod: Morgendagens bokbransje

Hvordan kan vi opprettholde kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, samtidig som formater og handelen av bøker stadig digitaliseres? Hva er betydningen av fastprisregimet der sluttprisen på nye bøker holdes fast i rundt et år? Hvordan bør avansen mellom bokhandler og forlag reguleres?

Lytt til samtalen mellom:

  • Anne Schiøtz, direktør for Bokhandlerforeningen og styremedlem i PF Kultur 
  • Heidi Austlid, direktør for Forleggerforeningen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening 
  • Helge Rønning, professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og fagbokforfatter 
  • Karine Nyborg, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fagbokforfatter og skjønnlitterær forfatter 
  • Rasmus Bøgh Holmen, dagens programleder, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, styreleder i PF Samfunnsøkonomi og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om hvordan norsk litteraturpolitikk setter en rekke politiske målsetninger for bokbransjen inkludert kvalitet, bredde og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, så vel som ivaretakelse av norsk kultur og språk. Du lærer om organiseringen av bransjen i hele verdikjeden. Kanskje får du også lyst til å lese en ny bok selv!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.