#PolyPod: Må vi endre kraftmarkedet?

Høstens, vinterens og vårens høye kraftpriser har skapt mye oppmerksomhet og debatt mellom politikere, fagfolk og media. Fungerer egentlig kraftmarkedet, eller burde det endres? Hva skjer om vi kommer inn i en tilsvarende situasjon i fremtiden? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Elisabeth Sæther, Statssekretær (AP) i Olje- og energidepartementet 
  • Berit Tennbakk, Partner i THEMA Consulting og medlem av Regjeringens energikommisjon 
  • Andreas Hompland, journalist og forfatter 
  • Jarand Hole, overingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat og styreleder i PF Energi 

I denne episoden lærer du om hva de ulike løsningene betyr. Vi diskuterer regjeringens kortsiktige strømstøtteordning, politisk styrt makspris, reforhandling av avtaler for mellomlandsforbindelser og myndighetspålagt disponering av vann.  


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.