#PolyPod: Hvordan løser vi plastproblemet?

Plastforsøpling er et enormt, transnasjonalt problem og en trussel mot dyr og mennesker. Det anslås at mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Og hvis og når fisk og annen sjømat blir rammet av denne forsøplingen, forsvinner matfatet og arbeidsplassene til millioner av mennesker, kanskje særlig i Asia. Plastforsøpling er også en trussel mot rent drikkevann mange steder. Hvor står vi i dag? Så hvordan i all verden skal vi løse dette? Hvordan kan vi få til en global plastavtale?

Lytt til samtalen mellom:

Torbjørn Graff Hugo, Internasjonale miljøspørsmål, Folkerettsinstituttet

Kjølv Egeland, Forsker på strategi og internasjonalt samarbeid, postdoktor, Sciences Po, styremedlem PF Internasjonal politikk og økonomi

I denne episoden lærer du om omfanget av plastforsøplingsproblemet. Om hva som har skjedd siden 2017 – da en hva en hval med 30 plastposer i magen drev i land på Sotra. Du lærer om mulige løsninger, hva som gjøres globalt og av hvem. Du lærer også om hvordan internasjonale avtaler blir til i praksis. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.