#PolyPod: Hvordan forvaltes fiskeriressursene i nord?

Hva betyr føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll for bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i nord? Hva er sammenhengene mellom forvaltning av havressursene, sikkerhetspolitikk og trusselbildet på tvers av farvann og territorialgrenser?

Lytt til samtalen mellom:

  • Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité og forfatter av “Blue Governance in the Arctic and Antarctic”
  • Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i UTSYN Forum for utenriks og sikkerhet samt styreleder i PF Samfunnssikkerhet

I denne episoden lærer du om ressursforvaltningen i Barentsregionen i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning, klimaendringer, stormaktsrivalisering og interessemotsetninger i området. Du får en introduksjon til det havrettslige utgangspunktet, svalbardsonen og det norsk-russiske forvaltningsregimet i Barentshavet. De snakker om hvordan fastsettelse og etterlevelse av torskekvoter betyr mye også i det store bildet og konkret om Marine Stewardship Council (MSC)-sertifisering som markedstiltak både på russisk og norsk side i nord. Deltagerne reflekterer også over hva som blir viktig for Norge fremover, hvilke fora vi forholder oss til og hvordan vi sikrer både natur-, økonomi- og fredsinteresser.

Denne episoden er et opptak av et bokbad for boken “Blue Governance in the Arctic and Antarctic” i Polyteknisk Forening.


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.