#PolyPod: Hva skjer når kybernetikere og seismologer samles for sikker lagring av CO2?

I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring signerte SINTEF og NORSAR en samarbeidsavtale om teknologi for verifikasjon og sikker lagring av CO2. De skal implementere prosesser og metodikk for seismologisk overvåking samt digitale verktøy for kontroll og læring i takt med utrulling av teknologien. Hva betyr det i praksis?

Lytt til samtalen mellom:

  • Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital
  • Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør i NORSAR
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hvordan digitale tvillinger kan brukes som styringsstøtte for løpende kontroll av CO2-lagre på norsk sokkel. Du lærer også om mekanismene for uavhengig monitorering, med internasjonale ekspertgrupper og avanserte målestasjoner, som skal gi kostnadseffektiv verifisering av både klimaeffekten og sikkerheten ved karbonlagringen. Deltagerne beskriver også samarbeidet med operatører og myndigheter og deler sine visjoner om hvordan «Team Norway» skal lykkes både med verdiskaping og klimaløsning gjennom økt tillit.

Dette er andre av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.