#PolyPod: Hva skal til for sikker og effektiv lagring av CO2?

I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring samlet den norske bransjen for CO2-håndtering seg. Den norske klyngen er verdensledende teknologisk, kommersielt og regulatorisk, men hva skal til for å lykkes med europeisk karbonlagring på norsk sokkel fremover? Hvilken rolle spiller uavhengig monitorering og verifisering av lageret for markedsutviklingen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova
  • Eivind Berstad, senior rådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva som skjer med utrullingen av den viktige klimateknologien CCS i Norge, sett fra både myndigheter og miljøorganisasjoner. Du får innblikk i hvordan dette henger sammen med utviklingen i Europa der markedsaktørene og «folk flest» trenger mer forutsigbarhet og trygghet for at CO2-lagring skal skalere raskt nok. Deltagerne deler også sine vurderinger av hvordan uavhengig monitorering og verifisering er viktig for tilliten til teknologiløsningene for karbonfangst og -lagring.

Dette er første av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.