#PolyPod: Hva er viktigst for utviklingen innen mobilitet og samferdsel? 1/2

På Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og samferdsel, Mobilitet 2022, gikk vi i dybden på alle endringene som skjer i sektoren, inkludert ny teknologi, klima og bærekraft, styring og sikkerhet, reisevaner, prising av tjenestene, arealplanlegging og organisering. Hva vil lederne i sektoren prioritere – og hvorfor det? 

 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, Sintef 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

 

I denne episoden lærer du om hvordan verdensledende forskningsmiljøer jobber tverrfaglig med bedre mobilitetsløsninger også utover selve samferdselssektoren. Du får innblikk i konkrete eksempler på løpende prioriteringer i forvaltningen av transportsystemet til beste for næringsliv og arbeidsplasser i hele landet. Deltagerne deler også sine visjoner for hvor mobilitetstrendene og -teknologiene utvikler seg mot 2030 og 2050.  


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.