#PolyPod: Er landvind samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Har norsk landbasert vindkraft noen rolle i overgangen til en bærekraftig energiproduksjon? Hva er optimal landvindutbygging? Hva kjennetegner et samfunnsøkonomisk lønnsomt landvindprosjekt? Hvordan verdsetter man egentlig natur? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Berit Tennbakk, partner, THEMA
  • Henrik Lindhjem, partner, Menon <henrik.lindhjem@menon.no>;
  • Kristine Grimsrud, forsker, Miljø-, Ressurs- og Innovasjonsøkonomi, SSB
  • Endre Kildal Iversen, forsker, SNF og styremedlem I PF Samfunnsøkonomi
  • Gjermund Grimsby, fagansvarlig klima, KLP og styremedlem I PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden lærer du om landvindutbygging i Norge sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Du lærer om kostnader, nytteverdi og samfunnsmessige konsekvenser av landvindprosjekter. Du lærer om hvilke avveiinger som inngår i en samfunnsøkonomisk analyse. Og om det går an å prissette faktorer som støy, innvirkning på boligpriser og urørt natur. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.