#PolyPod: Er frontfagsmodellen best for lønnsdannelsen?

Lønn er viktig i alle arbeidsforhold, men hvor mye forstår vi av den norske lønnsdannelsen, som er basert på frontfagsmodellen? Hvordan bidrar frontfagsmodellen til høy verdiskapning, lav arbeidsledighet og god konkurranseevne for norsk økonomi? Hvordan egner modellen seg i et digitalisert arbeidsliv med økende bruk av kunstig intelligens?

Lytt til samtalen mellom:

  • Manudeep Bhuller, professor, økonomisk institutt, UiO
  • Anders Kvam, forhandlingssjef, Tekna
  • Ragnar Nymoen, professor, økonomisk institutt, UiO
  • Victoria Sparrman, samfunnsøkonom, NHO og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden lærer du om hvordan lønnsdannelsen påvirker vår økonomi og konjunkturer. Hvilken rolle frontfagsmodellen spiller for de økende ressursbehovene i samfunnskritiske yrker og om hvordan teknologi endrer rammene for lønnsdannelsen.


Episoden er et opptak fra seminaret om frontfagsmodellen hos Polyteknisk Forening.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.