#PolyPod – Drivstoff for en grønnere verden: Batteri

Hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? Hvordan rangere batteri i forhold til fossil diesel? Er det forskjeller for persontransport versus godstransport? Vil bruken av batterier være annerledes enn i dag i 2030?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Anders Teigland, CEO, TioTech 
  • Sigve Aasebø, seniorrådgiver, Statens vegvesen 
  • Pedram Nadim, Forretningsutvikler, TECO2030 

I denne #PolyPod-serien lærer du gjennom samtaler med eksperter og næringen, om status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren. I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.