#PolyPod: Morgendagens næringspolitiske rettesnorer

Hvordan skal vi sikre at politikerne utformer næringspolitikken basert på et godt faglig grunnlag og ikke gir hen til lobbyisme? Hva bør gjøres for tette hull og effektivisere skattesystemet? Hvordan bør næringspolitikken håndtere koordineringsutfordringer og ujevne styrkeforholdet I verdikjedene? Og hvordan bør vi omstille morgendagens arbeidsmarked og energisystemer?

Lytt til samtalen mellom:

  • Gjermund Grimsby, fagansvarlig for klima i KLP og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker i TØI og styreleder i PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden presenteres seks næringspolitiske rettesnorer med tilhørende råd. Resonnementene er basert på innsikter fra podcastserien "Morgendagens næringer" og deltakernes næringsøkonomiske kompetanse. Podcasten spiller opp til neste episode t i serien, "Morgendagens næringspolitiske debatt".


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.