#PolyPod - Full Sirkel: Hvordan kan gjenbrukte tekstiler få nytt liv?

Nordmenn ligger på forbrukstoppen i Europa og konsumerer rundt 80.000 tonn tekstiler hvert år. Kun 1-3 % av dette gjenbrukes eller gjenvinnes i Norge, mens mesteparten av de innsamlede brukte tekstilene blir eksportert for sortering, gjenbruk og gjenvinning i andre land. Hva skjer når de brukte tekstilene fortsetter sin reise på globale gjenbruksmarkeder? og hvordan kan vi sikre at det ikke ender opp som miljøskadelig avfall i Chile eller Ghana? Kan gjenbruk bli et obligatorisk stoppested før gjenvinning? 

Lytt til samtalen mellom:  

  • Kristin Voll, daglig leder for Røde Kors Tøy og Tekstil AS 
  • Kristine Berg, sustainability manager, TOMRA og styremedlem, PF Bærekraft
  • Ida Hatlebrekke, leder for klima og miljø, Møller Mobility Group og styremedlem, PF Bærekraft 

I denne episoden lærer du om tekstilflokens mange utfordringer og mulige løsninger. Du lærer om hvordan innsamlingen av tekstil er organisert i Norge og om verdikjeden til tekstilene. Om gjenbruk er bedre enn gjenvinning og om hvilke virkemidler man kan ta i bruk for et sirkulært kretsløp.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.