69. Frågan: vilken källa ger bäst tips?

Varje vecka svarar Politiken på en lyssnarfråga. Idag är det en anonym frågeställare som undrar hur journalister jobbar källor. Hur får man en bra källa? Och hur vet man att den är tillförlitlig? Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg listar de bästa källtyperna. Producent: Martina Pierrou