34. Internationella brottsnätverk

Nio av tio stölder av båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner samt vartannat bostadsinbrott görs av ett internationellt brottsnätverk. Poliserna Joakim och Magnus berättar om hur nätverken drivs som företag, hur polisen kartlägger brotten och hur det allt mer omfattande internationella polissamarbetet fungerar - med exempelvis register för såväl dna som efterlysta personer och gods.Vi pratar om vad du själv kan göra för att undvika att bli utsatt och dessutom får du höra om den rumänske medborgaren som i tingsrätten dömdes för ett stort antal grova stölder runt om i Sverige och kunde gripas efter ett omfattande polissamarbete. Polisiär samverkan, en bildidentifiering från tysk polis och användandet av hemliga tvångsmedel blev avgörande.