31. Förhandlarna

Gisslandraman, bankrån, ärenden med psykisk ohälsa eller rent vardagliga polisiära situationer. Förhandling på olika sätt kan ofta få avgörande betydelse för utgången av ett ärende. I det här avsnittet möter vi poliserna Emelie och Marcus som berättar om hur en förhandling går till och hur den blir lyckad, varför de ser sig som ”tillfälliga kompisar” och hur de arbetar för att bygga förtroende hos motparten.