20. Kustbevakningen

Kustbevakningen och polisen arbetar tillsammans i många ärenden – bland annat för att förhindra olika typer av lagbrott och att öka säkerheten till sjöss. Men vad är Kustbevakningens uppdrag, hur arbetar de med sjösäkerhet, vilka befogenheter har en kustbevakare och hur går det till när svenska piloter bevakar EU:s yttre gräns?

Linus och Benjamin har träffat piloten Emelie Lundh och befälhavaren Martin Hollingworth som berättar om Kustbevakningens arbete och delar med sig av sina trygghetstips till dig som ska ut till sjöss.