43. Psykisk ohälsa

Väldigt många personer i vårt samhälle mår psykiskt dåligt. Och när det blir akut läge och en person blir en fara för sig själv – eller för andra – så är det ofta polisen som får i uppdrag att hantera situationen till att börja med. Men hur kan polisen och sjukvården samverka bättre för individens bästa? Vilka tecken finns det på att någon mår psykiskt dåligt och vad innebär den nya mobila psykiatriska enheten som nu ska testas i Östergötland? Hör polisen Patrik Forsemalm och specialistsjuksköterskan inom psykiatrin Julio Pizarro diskutera ämnet.