Psykisk ohälsa – en stor del av polisens uppdrag

Att hantera psykisk ohälsa och personer som inte vill leva längre är en stor del av polisanställdas vardag. I det här avsnittet hör du polisanställda berätta om möten de aldrig glömmer, polisens uppdrag inom psykisk ohälsa och den kompetenshöjning som pågår inom området: • Simon, polis i Botkyrka om ett starkt möte med en kvinna med psykisk ohälsa, som han kommer bära med sig lång tid framöver. Det handlar även om den man som uppmärksammade kvinnan för honom. Vilka erfarenheter tar han med sig från händelsen?


 • Patrik, ansvarig inom området psykisk ohälsa på polisen. Om polisens uppdrag och även om polisanställdas eget mående. Vilket stöd får de i arbetet?


 • Johnny på HR om polisanställdas kompetenshöjning inom psykisk ohälsa och pågående utbildningsinsatser.


 • Elin, operatör och utbildare på regionledningscentralen i Stockholm. Hur ser arbetet ut med inkommande samtal från allmänheten med psykisk ohälsa? Hur har hon arbetat vidare utifrån den nya kunskapen och arbetsmetoder?


 • Roger, polis och förhandlare på Gotland om den utbildning han har genomfört med poliser i samtalsteknik i mötet med personer som planerar att ta sitt liv.Hjälporganisationer – kontaktLider du eller någon du känner av psykisk ohälsa. I avsnittet hänvisar vi till några hjälporganisationer för kontakt: • Vid akuta situationer 112


 • Polisens nummer för händelser som inte är pågående 114 14


 • Sjukvårdsrådgivning 1177


 • Jourhavande medmänniska 08 702 16 89


 • Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – via 112


 • Självmordslinjen 90 101


 • BRIS Stödtelefon för barn 116 111


 • BRIS vuxentelefon om barn 0771 50 50 50


 • Kvinnofridslinjen 020 50 50 50


 • Föräldralinjen 020 85 20 00


 • Äldrelinjen 020 22 22 33


 • Jourhavande kompis: Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chatt på webb: Jourhavande kompis - Röda Korset ungdomsförbundet