Naturen som terapirom – med Are Lerstein og Johanne Refseth

Live-opptak fra Camp Villmark

I løpet av livet vil halvparten av oss oppleve en psykisk lidelse eller plage. Varighet og alvorlighetsgrad vil selvsagt variere mye, men uansett kan naturen være en del av veien videre. Begge dagens gjester er bevisste på dette, både i eget liv og i overfor andre. Johanne Refseth har gjennom instagramkontoen og den nyutgitte boka Psykolog med sovepose delt lett forståelige og andvendelig psykologi sammen med bilder og videoer fra friluftslivet . Are Lerstein driver organisasjonen Medvarndrerne som tilbyr motivasjonsturer for rusavhengige. Medvandrerne bruker naturen som metode og viser at det er mulig å finne motivasjon til endring for et rusfritt liv. 


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.