15. OCD (tvångssyndrom)

Just nu uppmanas vi alla till en sak: tvätta händerna! Men vad händer när tvättandet går till överdrift och blir en tvångshandling?

Hur ska man tänka kring tvångstankar om baciller, orena ytor eller ångest över att smitta någon?

I det här avsnittet pratar vi om OCD, tvångssyndrom, hur det fungerar och vad man kan göra åt det.